Friday, June 10, 2016

1/ Triệu chứng chính xác của bịnh gan !?!
        Ông Norman bắt đầu thở hổn hển (hyperventilate) sau khi gặp bác sĩ . " Tôi chắc chắn ràng tôi bị bịnh gan ." (I'm sure I got liver disease) .
        "Thật buồn cười , " (that's ridiculuous) , vị bác sĩ nói ." Ông không bao giờ biết ông bị bịnh gan (you never if you had liver disease .) " vì ông sẽ không  nhận  thấy  một triệu chứng bất thường nào  ." (there's no discomfort of any kind) .
        "Đúng vậy !" (exactly) . Ông Norman nói . "Đó chính là những triệu chứng chính xác của tôi . " (those are my precise symptoms . )
----- - -------------
June 10, 2011 at 12:20pm · 
2/ Tin tốt và tin xấu !
     Họa sĩ : " việc bán tranh như thế nào ? " (how I am selling) .
     Chủ phòng tranh (gallery owner) : " Vâng , vừa tin tốt vừa tin xấu .  Một người đàn ông đã đến và hỏi tôi rằng anh có phải một họa sĩ mà tác phẩm sẽ trở nên quý giá hơn sau khi chết . (ask me if you were a painter whose work would become more valuable after your death) . Khi tôi nói với ông ta rằng tôi nghĩ ông sẽ như vậy , ông ta đã mua tất cả các tranh  mà ông có trong phòng tranh này . "(when I told him I thought you were , he bought everything you had in the gallery ) .
     Họa sĩ : "Quá đã ! Quá đã ! Thế tin xấu là gì ?" (wow ! that's terrific ! what's the bad news ? )
     Chủ phòng tranh : " Ông ta là bác sĩ của ông . "(he was your doctor) .
Dịch từ quyển : Plato and a platypus walk into a bar . 

No comments:

Post a Comment