Thursday, May 5, 2016

KHÔNG CÓ ĐCSTQ THÌ KHÔNG CÓ ĐCSVN : Mọi diển biến chính trị * tại VN đều có YẾU TỐ TQ . 
I/ Như tôi đã nhận định , nếu VN không tiếp giáp với TQ , 100 ông HCM cũng ko thể nhuộm đỏ miền bắc vào năm 1954 qua chiến thắng ĐBP với sự giúp đở của vũ khí TC như đại bác 105 ly , (xem hình) , xe tải Molotova , đại bác phòng không 37 ly do xe kéo . Có thể có cả xạ thủ TQ đối với các vũ khí , mà VM chưa bao giờ dùng , như đại bác 105 hay cao xạ 37 ly .
". . . Ngoài việc biên chế đã bước đầu thống nhất, các đơn vị chủ lực Quân đội Nhân dân Việt Nam (Đại đoàn 308, trung đoàn 174 và 209, trung đoàn pháo binh 675) được huấn luyện quân sự ở Trung Quốc từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1950, có một số tiến bộ về kỹ thuật chiến đấu như kỹ thuật đánh bộc phá, kỹ thuật đánh công kiên . . . " Nguồn : chiến dịch biên giới trên wiki .
Qua tin trên , ta thấy CHỈ để chuẩn bị cho chiến dịch biên giới 1950 , Việt minh ĐÃ ĐƯA 1 sđ bb , 2 tr.đoàn bb , 1 tr.đoàn pháo sang tq để HL trong ba tháng . Hơn nữa , do TQ là an toàn khu nên các đv của VM , khi thua trận , rút về TQ để bổ sung quân số , tái trang bị , v.v...
II/ Với CÔNG ƠN TRỜI BIỂN như trên cộng với sự giúp đở HÀO HIỆP và TO LỚN của TQ cho sự nghiệp "GIẢI PHÓNG" miền Nam từ 1954-75 , ta sẽ ko làm lạ về thái độ QUỴ LỤY và THẦN PHỤC TQ của các lãnh đạo như Phùng Q. Thanh hay Nguyễn C. Vinh , v.v.. Bởi 1 lẽ rất dễ hiểu , đối với họ , nếu ko có ĐCSTQ thì ko có ĐCSVN . Đối với ban lãnh đạo hiện nay , TQ luôn luôn là lưởi gươm Damocles treo lơ lững trên đầu họ . Vì ngay từ năm 1949 , các lãnh đạo CSVN đã đưa cổ vào dây thòng lọng của TQ hay đã NẮM DAO ĐẰNG LƯỞI trong quan hệ với TQ .
* Từ chiến thắng ĐBP , cải cách ruộng đất , đấu tố , cải tạo tư sản , v.v...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1131317366882088&set=a.197514143595753.57573.100000115071295&type=3

No comments:

Post a Comment