Monday, May 2, 2016

DÂN ĐÀI LOAN BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI NHẬT BẮT GIỬ TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG NGOÀI KHƠI ĐẢO OKINOTORI CỦA NHẬT .

Ngày 27/4/16 , ngư dân ĐL biểu tình trước VP đại diện Nhật tại
Đài bắc để phản đối tuần duyên Nhật  bắt 1 ngư dân ; CS giử gìn trật tự

Territorial sea : lãnh hải , Exclusive Economic Zone (EEZ) : vùng đặc quyền KT , Contiguous Zone : vùng tiếp giáp .
Ngư dân ĐL tập họp trước VP đại diện Nhật tại Đài bắc vào ngày 27/4 để
phản đối tuần duyên Nhật bắt một ngư dân ĐL .
Ba của thuyền trưởng bị bắt trao kháng thư cho nhân viên của VP đại diện Nhật  .
Dàn khoan của Nhật tại đảo này . Bên trái là bãi đáp trực thăng .


Vị trí của đảo Okino-tori shima .

Ng biểu tình ném trứng vào VP đại diện Nhật tại Đài bắc .

No comments:

Post a Comment