Monday, May 2, 2016

VŨNG ÁNG , 1 TRONG CÁC NGỰA THÀNH TROY CỦA TQ TẠI VN . Chưa kể cho Formosa thuê Vũng Áng với giá RẺ MẠT 3.300 hectare (33 km2) trong 70 năm với giá 1.400 đô/km2 ; nghĩa là 46.200 đô/năm !!! .
Theo báo chí thế giới thì hiện có tình trạng DƯ THỪA thép (vượt quá nhu cầu) đến độ ng ta nghĩ rằng NHẬP thép rẻ hơn sản xuất . Với tình hình này , khi Formosa Vũng Áng sản xuất đc mẻ thép đầu tiên , họ phải bán LỖ , dưới giá thành , mới ng mua .
Vậy tại sao Formosa lại đầu tư mạnh vào Vũng Áng làm gì ? Nếu không phải là lợi thế thuê đất trong 70 NĂM với giá rẻ mạt * (80 ĐỒNG/m2/năm) . Lợi thế quốc phòng : vịnh sâu , lại kế đèo Ngang chắn ngang miền trung mà chỉ cần hai trung đội có thể khống chế đường hầm này và cách đảo Hải Nam 300 km .
Chứa chấp HÀNG NGÀN lao động TQ trong một "tô giới" mà chủ tịch Hà Tĩnh cũng ko đc phép vào . Đám thợ này sẽ lấy vợ VN , sinh con đẻ cháu , đc bảo vệ bởi luật pháp TQ , để từ từ biến tô giới thành ĐẤT TQ .
Không phải chỉ có tô giới Vũng Áng mà từ Ải Nam Quan đến mủi Cà Mau , rất nhiều tô giới khác .
Khi có va chạm giửa dân TQ tại các tô giới này với dân hay CP địa phương , TQ sẽ có CỚ CAN THIỆP như Nga đã làm khi vài tỉnh ở phía đông Ukraine , có dân Nga sống , chống lại CP Kiev .
* VN cho Formosa thuê 3.300 hectare (33 km2) của Vũng Áng trong 70 năm với giá 1.400 đô/km2 . Nghĩa là 46.200 đô/năm .

No comments:

Post a Comment