Sunday, March 13, 2016


 Do sống trên một đất nước chiến tranh kéo dài quá lâu , đầy chia rẻ và hận thù , v.v... đã khiến rất nhiều ng Việt với bản tánh tham sống , sợ chết , đã trở nên ích kỷ , ko tin tưởng người khác và vô cảm . Lấy 1 VD nhỏ : hiện nay khi bạn đi xe trên đường vắng , nếu thấy 1 ng bị tai nạn , bạn ko dám ngừng xe để cứu nạn nhân vì đã xảy ra nhiều lần bọn gian đóng kịch để cướp . Hay dù họ ko phải là cướp cũng mất thời giờ như chỡ họ vào BV , nhiều phiền phức xảy ra , v.v...
(* Khoảng năm 1964-65 , gđ tôi đi du lịch bằng xe nhà ra Vũng Tàu , lúc về xe hết xăng ở 1 chỗ vắng : trên xe cỏ cả trẻ em nhưng ko xe nào của ng Việt ngừng lại để giúp đở ; cuối cùng có 1 xe Jeep mỹ chạy qua , họ hỏi cần gì để giúp đở . Ba tôi lấy chai Coca Cola , nhúng vào bình xăng xe họ để đổ vào xe mình , xe đủ sức chạy tới Biên Hòa . )

No comments:

Post a Comment