Sunday, March 13, 2016

1/ Rất ít đảng phái , trong các nước Dân chủ , có sự đấu đá nội bộ 1 sống 1 còn (internecine blood sport) như đảng Lao Động tại Úc : khi thủ lãnh của đảng , bà TT Julia Gillard , phải đối đầu với với ngoại trưởng Kevin Rudd . Ông Rudd , nỗi tiếng khi được mô tả là 1 ng đàn ông " chỉ được thích bởi ng chưa bao giờ gặp ông , " lại bị đánh gục (defenestrated) bởi Gillard năm 2010 . Trong cuộc bỏ phiếu tuần qua trong đảng , bà lại thắng với tỉ lệ 71/31 . Fair dinkum (thật à) , dân Úc nói .
(Fair dunkum , tiếng lóng của Úc , tương đương "for real") .
2/ Bước vĩ đại của nước Turmenistan .
Truyền thông nhà nước đã tuyên bố 1 " kỷ nguyên hạnh phúc tối thượng của 1 đất nước ổn định" tại Turkmenistan . Tình trạng hơi đáng ghen tị (rather enviable) này là hậu quả trực tiếp của việc tái cử của TT Gurbanguly Berdimuhamedov với 97/100 số phiếu - tương phản với kết quả của năm 2008 khi ông chỉ thắng với 89/100 số phiếu .
Nguồn : Newsweek , March 12 , 2012 .
Nhận xét : Tin này nghe "hơi quen quen" . Hình như đã xảy ra "ở đâu đó" .

No comments:

Post a Comment