Friday, August 14, 2015

JOSIE TAM : MỘT NGHỊ LỰC VÀ PHẤN ĐẤU PHI THƯỜNG ẨN DẤU TRONG THỂ XÁC XẤU XÍ NÀY . DÙ CHỈ CAO 1,20 MÉT , BÀ LÀ BẬC THẤY VỀ KỶ THUẬT CAO (HIGH TECH GURU) , NỖI TIẾNG TRONG NGHÀNH THỜI TRANG THẾ GIỚI ; TRONG KHI CÓ NHIỀU NGƯỜI , DÙ CÓ THÂN HÌNH ĐẸP ĐẺ NHƯNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC TRÒ TRỐNG GÌ , NGHĨA LÀ VÔ TÍCH SỰ !
http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/08/150806_the_boss_asia_hong_kong

No comments:

Post a Comment