Saturday, February 21, 2015

MẬU THÂN 1968 : ẢNH ĐÁNG NHỚ .
CHỨA CHAN TÌNH NGƯỜI : BÀ CỤ Ở HUẾ CHO LÍNH MỸ ĂN CƠM KHI HỌ DỰ TRẬN MẬU THÂN 1968 .

No comments:

Post a Comment