Friday, February 20, 2015

CÁCH TẠO NÚT ASSISTIVE TOUCH  hay NÚT HOME 'ẢO' TRÊN IPAD HAY IPHONE .

Với thời gian , nút Home trên iPhone hay iPad có thể bị hư hỏng : ta có thể ngăn ngừa điều này bằng chuyển nó thành AssitiveTouch hay nút 
Home ảo , xem hình .

NÚT ASSISTIVETOUCH
1/ Trước nhứt , vào Settings , General , Accessibility , AssistiveTouch , On ; và chuyển AssistiveTouch về On . Điều này sẽ kích hoạt chức năng AssistiveTouch hay nút Home ảo . Bạn sẽ thấy nút tròn đen và trắng hiện ở góc phải dưới trên màn hình .

Nút còn có những chức năng khác khi ta rờ nó , xin xem hình dưới .


Nút này có thể kéo và đặt mọi chỗ trên iPhone , iPad , xem hình .
Nút này cũng có thể có trên màn hình đã bị lock .
Chúc bạn thành công .

No comments:

Post a Comment