Wednesday, July 23, 2014

TRẺ EM TẠI DẢI GAZA .

GIÀ TRƯỚC TUỔI  (OLD BEYOND THEIR YEARS) . 

 Các trẻ em nghèo nàn/bẩn thiểu (squalor) và sốc vì đạn pháo (shell-shocked) là chuyện thường ngày ở Gaza .  Đây đặc biệt là sự thực tại các trại tị nạn như Shabura (H.1) hay Shati (H.2)  , nơi mà những đá phẳng ngăn cách em bé chập chững (toddler)  với 1 hố xí lộ thiên nằm ngay giửa đường .Ngày nay 52/100 dân số Gaza dưới 14 t , và phần lớn gđ có nhiều con . Gia đình al-Abed (H.3) tại trại Shati với 8 con ngủ trong 1 phòng .


Nguồn : NGS số Sep 1996 .

No comments:

Post a Comment