Wednesday, June 18, 2014

HÌNH ẢNH VỀ VIỆC TQ ĐANG 'ĐẢO HÓA' RẶN SAN HÔ GẠC MA . CHỤP BỞI NGƯ DÂN VÌ TÀU HQ CỦA VN NGẠI ĐẾN GẦN ĐẢO NÀY . 

Khi đã đáp ứng đúng định nghĩa của 1 đảo lớn , TQ sẽ công bố EEZ 200 hải lý cho đảo này . Vì Gạc-Ma và rặn san hô Chử Thập gần đó (sẽ được TQ đảo hóa nay mai) nằm ở Tây Bắc của qđ TS nên việc tiếp tế cho các đảo của VN ở phía Đông và Nam của 2 đảo này rất khó khăn trong tương lai . 

XE CƠ GIỚI VÀ CẦN CÂU
BỐN MÁY TRỘN BÊ TÔNG KHỔNG LỒ 


No comments:

Post a Comment