Sunday, March 2, 2014

LIÊN TỈNH LỘ 7 : THẢM SÁT THÁNG 3/1975 .

Những nhân vật lãnh đạo của VNCH đã dự cuộc họp tối mật ngày 14 tháng 3 năm 1975 tại Cam Ranh – đã đưa đến một quyết định gây CHOÁNG VÁNG cho toàn dân toàn quân VNCH , là bỏ cả vùng cao nguyên Trung phần rộng lớn , đưa các đơn vị chủ lực quân còn lại của quân đoàn 2/quân khu 2 rút lui về vùng duyên hải (tỉnh Phú Yên) theo LIÊN TỈNH LỘ (LTL) 7 , một con đường hư hỏng nặng và đã lâu không xử dụng ; để sau đó "tái trang bị , bổ sung quân số, và tái chiếm Ban Mê Thuột" ?!? Các vị này cho rằng việc triệt thoái sẽ thành công nhờ yếu tố bất ngờ vì nghĩ rằng quân Cộng sản Bắc Việt chỉ tập trung quân để ngăn cản mọi di chuyễn trên quốc lộ 21 (Ban mê thuột đi Nha Trang ) và quốc lộ 19 (Pleiku đi Qui Nhơn ) .  
     Nhưng làm sao giử được yếu tố bất ngờ khi một cuộc lui binh mà lại có sự tham dự của khoảng 180 ngàn dân thường . Chỉ VÀI NGÀY SAU cuộc triệt thoái bắt đầu thì quân CSBV đã kéo đại pháo 130 ly tới quận lỵ THUẦN MẪN (ở phía đông bắc của BAN MÊ THUỘT) và từ đây pháo xối xả và chính xác vào đoàn quân xa và dân xa đang triệt thoái trên LTL 7 nhất là vào thị trấn CHEO REO  (tỉnh lỵ của tỉnh PHÚ BỖN) . (Quyển Where The Domino Fell thì cho biết “đại pháo của quân CS đã cắt đoàn người và xe di tản thành nhiều khúc . . .và hơn 100 NGÀN DÂN và 15 NGÀN QUÂN ĐÃ CHẾT trong cuộc rút lui này . Các nhà báo nước ngoài từ trên máy bay nhìn xuống cho biết " đoàn xe di tản (quân xa , xe dân sự , xe gắn máy) giống như 1 giòng sông , và mỗi khi khi có đạn đại bác rơi xuống 'giòng sông'  thì họ thấy , nước văng lên (giống như khi ta ném đá xuống nước) . . ." .      Các nhà báo này đã gọi liên tỉnh lộ 7 là CON ĐƯỜNG CỦA MÁU VÀ NƯỚC MẮT vì trong suốt cuộc chiến Việt nam  CHƯA  bao giờ có một cuộc lui binh mà tổn thất về quân và dân lại khủng khiếp như vậy . Rất nhiều sách báo nước ngoài đã viết câu chuyện đầy thương tâm này .
     Như ta đã biết , cuộc triệt thoái này đã mở đầu cho sự sụp đổ dây chuyền – giống như các con cờ domino – của các tỉnh và thành phố còn lại của miền Nam Việt nam .
NÓI THÊM : 
  Ngoài thiệt hại nặng nề ở Cheo reo , theo cựu dt Phạm bá Hoa thì ' đường hư , cầu sập làm cho nhiều chiến xa M-48 và đại bác cơ động 175 ly lật xuống hố , phần thì cs tấn công nhiều mặt và liên tục đã gây tổn thất NẶNG cho quân và dân . . .đoàn quân rút lui ngày càng tan rả và vô cùng hổn loạn . Cựu dt Lê khắc Lý kể ' vài ng dân chẳng may rơi xuống trong lúc xe đang chạy , họ kêu thảm thiết , thân thể bị nghiền nát dưới bánh xe . . .1 xe tải dân sự nhét đầy ng bị lật , nhiều  ng bị đè nát xương thịt . . . nhiều xác chết nằm bên đường . Quyển The Fall of the South Vietnam viết " vào khoảng 60.000 thường dân tới Tuy hòa - có lẽ chỉ bằng 1/3 số dân lúc bắt đầu di tản - nghĩa là số mất tích hay chết là 120 ngàn ; 6 liên đoàn BĐQ - với quân số lúc bắt đầu di tản là 7 ngàn , chỉ có 600 tới đc Tuy hòa để sau đó lập vòng đai bảo vệ Nha Trang . Các đv kỷ thuật và tiếp vận của QĐ 2 - khoảng 20 ngàn - chỉ có 5.000 tới Tuy hòa" .
 Muốn biết thêm những gì xảy ra ở Cheo Reo , còn gọi là Phú Bổn , xin đọc các trang 143-147 và 157-160 của Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên của Phạm Huấn .

No comments:

Post a Comment