Saturday, March 1, 2014

GMAIL  : Cách vào tài khoản 

Bước 1 : Trước nhứt , nhấp vào START , nằm ở góc dưới trái , xem hình dưới .


Bước 2 : Nhấp vào trình duyệt (browser) Firefox hay Internet Explorer . Vì tôi thường dùng Firefox nên lấy ví dụ trên Firefox .
Bước 3 : Khi trình duyệt  hiện ra , bạn sẽ thấy ở góc phải trên có chữ Google , hay Bing , Amazon , v.v... Trong hình là Google ; bạn nhập chữ GMAIL vào chổ này và nhấp Enter .
Bước 4 : Gỏ vào link đầu tiên  (Gmail- Email from Google)
Bước 5 : Tới đây , chổ chữ Email , bạn nhập Username - mà bạn đã đăng ký với Gmail . Sau đó nhập mật mã (password) . Nếu chĩ có bạn xử dụng máy thì nhấp vào Stay signed . Và nhấp Enter .
Bước 6 : Đây là thư đến (Inbox) của tôi . Lần xử dụng tới , chĩ cần nhập chữ GMAIL và nhấp Enter , nó sẽ dẫn bạn đến ngay phần Thư đến . Chúc bạn thành công .

No comments:

Post a Comment