Monday, March 3, 2014

CUỘC DI CƯ NĂM 1954 , ĐÃ GẦN 60 NĂM . NGUỒN : LẤY TRÊN MẠNG .

TẮM CON BẰNG NƯỚC SẠCH TRÊN TÀULÊN TÀU 'HÁ MỒM'
LẢNH THỰC PHẨM
GIỜ CẦU NGUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI DI CƯ CÔNG GIÁO
THỨ QUÍ NHỨT ĐỐI VỚI HỌ : ẢNH TƯỢNG CHÚA

No comments:

Post a Comment