Saturday, March 8, 2014

CHỒNG KIỆN ĐỂ CHẤM DỨT HỔ TRỢ SỰ SỐNG CHO VỢ
Số phận 1 ng đàn bà mang thai , chết não thuộc bang Texas và bào thai có thể được quyết định tại 1 tòa án sau khi ng chồng kiện bịnh viện tiếp tục trợ sinh (life support) cho bà đi ngược với ý của chồng .
Erick Munoz đã nộp đơn kiện tại tòa quận hạt ở Fort Worth , nơi mà vợ ông , Marlise Munoz , đã được trợ sinh từ lúc ông tìm thấy bà bất tỉnh tại nhà của họ ở Bắc Texas ngày 26.11 . Bà có thai 14 tuần vào lúc đó . Gđ của bà nói nguyên nhân chính xác của bịnh của bà chưa rỏ , dầu có thể là 1 cục máu đông (blood clot) .
BV John Peter Smith tại Fort Worth đã từ chối lấy máy trợ sinh khỏi bà Marlise Munoz , khi viện dẫn 1 luật của bang yêu cầu BV phải làm điều này để trị 1 bịnh nhân đang có thai .
Đơn kiện của Munoz nói luật không áp dụng bởi vì theo luật pháp và y khoa thì bà Munoz đã chết . Tình trạng của thai nhi chưa rỏ .
Tạm dịch từ SJMN ngày 15.01.2014

No comments:

Post a Comment