Monday, March 10, 2014

 Network Adapter : Update Driver cho .
Vào Control Panel , chọn Device Manager . Mở rộng Network Adapters . Chọn Realtek . . . Wireless LAN . . . Network Adapter (xem hình) . Chọn Update Driver Software . Chọn Search Automatically for Updated Driver Software .  Giải thích : vì cái driver của network adapter , nằm trên motherboard quá củ , nên ko tương thích (compatible) với network nên máy tính ko nối kết với internet . Do vậy phải update cái driver này .


No comments:

Post a Comment