Friday, January 10, 2014

Vừa rồi , có bạn đăng tin 'tướng Nhật quỳ lạy  Mac Arthur để Nhật khỏi bị chia đôi , phía Nam thuộc Mỹ , phía Bắc thuộc LX . Tôi ko biết tin này lấy từ nguồn nào .
A/ Nay tôi xin đăng lại những bài của tạp chí LIFE nói về việc ký kết đầu hàng của và đời sống ở Nhựt sau khi bại trận - đã đăng từ lâu  và có chú thích trên blog của tôi .
(Vì chụp lại từ archive của LIFE trên mạng nên chất lượng ko rỏ bằng scan trên báo giấy) .
Bài số 1 : Nhật tiếp nhận lệnh đầu hàng từ Mac Arthur . (LIFE Sep 3 , 1945)
http://wwwtrananhtu19.blogspot.com/2011/01/nguoi-nhat-nhan-lenh-cua-tuong-mac.html
Bài 2 : Mỹ chiếm đóng Nhật (LIFE Sep 10 , 1945)
http://wwwtrananhtu19.blogspot.com/2011/01/my-chiem-ong-nhat-bao-life-10-thang-9.html
Bài số 3 : lể ký kết văn kiện đầu hàng trên một thiết giáp hạm Mỹ đậu trên vịnh Tokyo . (LIFE Sep 17 , 1945) . 
http://wwwtrananhtu19.blogspot.com/2011/01/le-ky-ket-van-kien-au-hang-ong-minh-cua.html
Bài số 4 : đời sống ở Tokyo sau khi Nhật bại trận . (LIFE Sep 24 1945) .
http://wwwtrananhtu19.blogspot.com/2011/01/oi-song-o-tokyo-sau-khi-quan-oi-my.html
Bài số 5 : Nhật , đất nước đáng cho chúng ta khâm phục vì đã có những tiến bộ thần kỳ trong 1 thời gian ngắn . Có bài viết của một VK từ Nhật .
http://wwwtrananhtu19.blogspot.com/2011/05/nhat-ban-mot-at-nuoc-ang-cho-chung-ta.html
B/ Các bạn có thể mua các số này trên Ebay hay www.2neatmagazines.com/‎

No comments:

Post a Comment