Thursday, January 9, 2014

Tôi ko đồng ý với việc các bạn chửi tướng Minh : nếu ông ko đầu hàng vào ngày 30/4 , sẽ có bao nhiêu ng chết , SG sẽ thành bình địa với hàng chục SĐ Bắc quân đang bao vây với biết bao là đại bác 130 ly . . .
Ông chĩ làm TT có vài ba ngày : giống như kẻ ăn ốc , người đổ vỏ . Dù phải đi tù gần 06 năm vì sự đầu hàng này , tài sản mất sạch , gia đình ly tán , v.v... tôi ko có một lời quở trách tướng Minh .
Khi đã có lịnh đầu hàng , tướng Nam TL QK/QĐ 4 , vẫn còn kiểm soát vùng 4 . Ông ĐÃ LẬP kế hoạch tử thủ ở vùng 4 vì lực lượng gần như nguyên vẹn , lại đc các sông lớn che chở ; nhưng người nắm KH phản công (hay tử thủ) của ông và một số cấp dưới đã di tản theo đường sông .
Biết rằng , mọi cố gắng vô vọng , không muốn đổ máu thêm , ông đi thăm thương binh , nói chuyện với đại diện của CS tại địa phương , và tự sát dù phương tiện có sẳn trong tay , vì chĩ cần gọi phone là trực thăng ở hạm đội 7 bay vào rước . Tới tối 30/4 , cs chĩ pháo kích lẻ tẻ vào Cần Thơ , chĩ có du kích xuất hiện vài chổ . Xin xem "NGUYỄN KHOA NAM " , hồi ký của tùy viên của tướng Nam" để biết rỏ hơn .

No comments:

Post a Comment