Thursday, January 9, 2014

Quan tham VN , thua xa gái bán bar , và là ĐỈA . 

"Ở Sporting Bar ở Sài gòn , các cô gái bán bar đang nhắm vào 1 lính Mỹ . Các cô kiếm tiền dựa trên số lần kêu rượu  của khách hàng . Riêng rượu , mà cô uống , được gọi là 'Trà Sài gòn' - thật ra đó là trà hay nước có màu - mà lính Mỹ phải trả $ 1.38 cho mỗi ly . Giá rượu cao ngất trời trong năm qua khiến một số lính Mỹ tẩy chay các bar , nhưng các cô gái nói là do giá trà nên phải tăng như vậy" .

Đây là 1 hình nhưng đăng ở 2 trang

Nguồn : LIFE 25.02.1966 .
Nhận xét : lính Mỹ không bắt các cô này uống rượu thật , như các cô ở VN bây giờ . Đây là nghề xưa nhứt trái đất , vì có cầu thì có cung . Bên Mỹ CS cũng không bắt gái điếm , trừ chủ chứa , ma cô hay đường dây đưa gái vào Mỹ .
Họ vẫn đáng cho  ta quí trọng ở chỗ họ bán thân xác để kiếm sống , chứ không phải đám quan tham ở VN hiện nay . Bọn này thua xa ĐĨ rất nhiều , phải gọi chúng là ĐỈA vì sống trên mồ hôi nước mắt của dân đóng thuế . Như D.C.DŨNG , thâm thụt ngân sách nhiều triệu đô - từ tiền thuế của dân - chứ đâu phải từ VỐN TỰ CÓ như các cô này .

No comments:

Post a Comment