Thursday, January 9, 2014

BS Dương Quỳnh Hoa trả lời phỏng vấn của Stanley Karnow , 1 ký giả Mỹ , ng có nhiều cảm tình với CSVN  .

nguồn :  http://en.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%B3nh_Hoa

Sau khi CS nắm chính quyền , kết cục bà đã trở nên ng chỉ trích mạnh mẽ của chế độ , khi nói , suốt đời tôi là ng CS , nhưng giờ đã thấy thực tế của chủ nghĩa CS , và đó là 1 thất bại - quản lý tồi , tham nhũng , đặc quyền , đàn áp . Tôi ko còn lý tưởng nữa (my ideals are gone) .


. . . bà nói những CB từ Bắc vào sau khi thống nhứt , đã khống chế giai cấp lãnh đạo CS , bà cảm thấy họ không để ý tới những đặc điểm và tính nhạy cảm của miền Nam . . . Bà đặc biệt chỉ trích việc cưởng bách hợp tác hóa đất đai  , nói rằng một số dân miền Nam theo Việt cộng vì chính sách cải cách ruộng đất ;  trong khi đó CP VNCH đã đề xướng (proponent) những chính sách  về đất đai có lợi cho giới tiểu nông (chỉ làm chủ 1 ít ruộng đất) . Đối với những người miền Bắc đang cầm quyền ở miền Nam , bà bày tỏ sự khinh bỉ (contempt) , khi nói " Họ xử sự như là họ xâm lăng chúng tôi" . Cùng lúc , thất bại của vụ thu hoạch lúa và khẩu phần lương thực sút giảm đã đạt mức kỷ lục ngay tại Trung tâm Nhi khoa , mà bà điều hành .
Năm 1990 , bà nói với Karnow rằng " chủ nghĩa CS là thảm họa . Các viên chức đảng không bao giờ hiểu đc của một sự phát triển hợp lý . Họ bị thôi miên bởi các khẩu hiệu Mác-xít , đã mất giá trị (validity) . Họ vô nhân đạo (outrageous) . Nói về tham nhũng của các viên chức cs và vợ của họ , bà nói nó giống như những gì đã xảy ra ở Nam vn . Đây là 1 xã hội  rất phong kiến , dù nó được che đậy bởi lớp sơn/vỏ ngoài (veneer) ý thức hệ .
Năm 1981 , khi đc hỏi tại sao bà theo CS , bà đã nói với Karnow , "Chúng tôi ko có sự chọn lựa . Chúng tôi phải quét sạch người nước ngoài (ám chỉ ng Mỹ)"

hình này chụp với ông LÊ HIẾU ĐẰNG , bên phải của hình
hình này lấy trên mạng , ko rỏ nguồn gốc

No comments:

Post a Comment