Sunday, December 8, 2013

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hongkong .

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/kinh-nghiem-chong-tham-nhung-cua-hong-kong-2918539.html
Những hình dưới lấy trên mạng cho thấy ảnh hưởng của Anh đối với nghành luật pháp của Hongkong : các quan tòa ăn mặc y hệt quan tòa Anh , v.v...

các quan tòa đeo tóc giả che cả gáy (full-bottomed wig) .
ông này là thư ký tòa án
biểu tượng và huy hiệu của hongkong

No comments:

Post a Comment