Saturday, November 2, 2013

HEO TRONG TỬ VI VÀ Y KHOA .
Hai chú heo may mắn : (vì tôi tuổi Hợi) nên hay thích đề tài về heo .


Người TQ , xem con heo là con vật CAO QUÝ và HỬU ÍCH trong các gia súc . Xin xem ở : (xin thứ lỗi về dấu hỏi/ngã vì bài này đã viết lâu rồi , nay dấu hỏi/ngã đã cãi thiện phần nào) http://www.tranthanhhien.com/2013/10/nguoi-tuoi-hoiheo-dich-tu-quyen.html
Các ng bán thịt (butcher) ở Tây phương có câu , mọi phần trên người cũa heo đều hửu ích , chĩ trừ tiếng kêu 'éc éc' . Ko chỉ có họ mà các nhà KH và chuyên viên YK đều đã thấy nhiều công dụng có thể cũa con vật này trong gần thế kỷ nay .
(There’s a truth to the hog butchers’ saying that every part of the pig from the tail to the snout can be used -- thus, the phrase, “everything but the squeal.” . Not only do butchers attest to this fact, but also scientists and medical professionals who have been eyeing the various possible uses)  of this animal for nearly a century now.
http://genetics.knoji.com/pig-parts-for-the-human-body/

No comments:

Post a Comment