Saturday, November 9, 2013

MUỐN CÁI GÌ CÓ CÁI ĐÓ , TRỪ TIỀN , TÌNH YÊU VÀ SỨC KHỎE !
Lúc còn ở VN , tôi tự học Văn phạm Anh văn dựa trên rất nhiều quyển , nhưng quyển mà tôi thích nhứt là “ENGLISH GRAMMAR” của GEORGE CURME .
Sau khi đến Mỹ năm 1994 , tôi thỉnh thoảng đến thư viện chánh của TP San Jose để hỏi quyển sách này . Sau năm 2003 , TV chuyển về địa chỉ hiện nay và là sự kết hợp cũa TV công cộng + TV của ĐH San Jose State , số sách lên tới 1, 6 T quyển nhưng vẫn ko có quyển này .
Lúc đó tôi chưa có máy tính , muốn xử dụng phải vào TV nên đâu có biết Amazon.com hay Ebay .
Có một lần , sau khi hỏi nhân viên về quyển sách này thì mấy ngày sau tôi đến bookstore cũa TV . (Đây là nơi bán lại các sách do dân chúng hiến tặng (donation) hay những sách bị hư , thiếu trang , v.v... do các chi nhánh thải loại (discard) .
Lần này tôi thấy quyển sách – mình đang tìm nằm chình ình trên giá sách . Tôi quên nói , lúc bấy giờ , nhà còn ở downtown nên chỉ cần đi bộ vài block là tới TV , do vậy , gần như tôi đến mỗi ngày . Đến độ , tôi nói với bạn bè là “TV là gđ thứ 2 cũa tôi “ .
Thành ra , khi gặp lại 'nó' tôi rất mừng . Nếu mình mong có tiền mà tiền đến như vậy thì rất mừng .
Thỉnh thoảng , có những quyển sách hay tạp chí – mà tôi cần – thì mấy ngày sau nó xuất hiện tại đây .
Đến nổi , tôi đã gắn câu này ở phần tái bút của gmail : Tử vi của tôi nói rằng số của tôi là MUỐN CÁI GÌ , CÓ CÁI ĐÓ . Kinh nghiệm cho thấy điều đó rất đúng , đặc biệt là trong lãnh vực KIẾN THỨC/SÁCH VỞ . Nhưng những thứ như GIÀU CÓ , TÌNH YÊU VÀ SỨC KHỎE THÌ TÔI CÓ NẰM MƠ CŨNG KHÔNG THẤY .

 


No comments:

Post a Comment