Tuesday, October 22, 2013

TỰ ĐIỂN VỀ  DỊCH THUẬT TRÊN MẠNG (TRỰC TUYẾN) "REVERSO"

THƯA  CÁC BẠN ,
VỪA QUA , TÔI CÓ NÓI SƠ QUA VỀ TỰ ĐIỂN  DỊCH THUẬT TRÊN MẠNG 'REVERSO' . HÔM NAY XIN NÓI RÕ HƠN . MUỐN VÀO TỰ ĐIỂN NÀY , XIN GỎ REVERSO.COM HAY REVERSO.NET . SAU KHI NHẤP VÀO MỘT LINK THÌ BẠN SẼ THẤY NHƯ SAU .


1/ NHẬP HAY DÁN (PASTE) MỘT ĐOẠN VĂN HAY CẢ MỘT BÀI VĂN (TEXT) VÀO KHUNG TRỐNG . BẠN THẤY TÔI ĐÃ NHẬP CÂU "CHERIE , JE T'AIME " . TÔI ĐÃ DÙNG SPECIAL CHARACTERS ĐỂ BỎ DẤU SẮC TRÊN CHỮ E  (BẠN THẤY BÊN DƯỚI KHUNG CÓ CÁC CHỮ CÓ DẤU CỦA TIẾNG PHÁP HAY TÂY BAN NHA , V.V..)  2/ Ở SELECT THE DIRECTION , TÔI CHỌN FRENCH-ENGLISH . SAU ĐÓ TÔI NHẤP VÀO Ô CÓ DẤU  >  .  ĐƯỢC BIẾT , REVERSO CÓ THỂ DỊCH ANH-PHÁP PHÁP-ANH , ANH-TÂY BAN NHA TÂY BAN NHA-ANH , ANH-Ý Ý-ANH , ANH-ĐỨC ĐỨC-ANH , ANH-HÒA LAN HÒA LAN-ANH , ANH-BỒ ĐÀO NHA BỒ ĐÀO NHA-ANH , ANH-NGA NGA-ANH , ANH-Á RẬP Á RẬP-ANH , ANH-HOA VÀ HOA-ANH . NGHĨA LÀ TỪ TIẾNG ANH SANG CHÍN NGÔN NGỮ KHÁC .

3/ REVERSO ĐÃ DỊCH LÀ : DARLING , I LOVE YOU . NGOÀI CHỨC NĂNG DỊCH THUẬT , TỰ ĐIỂN NÀY CÒN PHÁT ÂM NGUYÊN CẢ CÂU - MÀ BẠN VỪA MỚI NHẬP  , DẠY VĂN PHẠM PHÁP , CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ , VÀ NHIỀU THỨ NỮA  (NHƯ CÓ CHỨC NĂNG NHƯ MỘT TỰ ĐIỂN ANH-ANH) .

No comments:

Post a Comment