Saturday, August 3, 2013

'So sánh dân chủ ở Mỹ với dân chủ ở Việt Nam thì chưa biết ở đâu hơn ở đâu.'
Ngày 31.7.13 , ông TT Ngoại giao Nguyễn thanh Sơn đã nói như trên . Ông có quyền như nói như vậy , nhưng nếu có tự trọng thì đừng bao giờ gởi con cháu sang học ở Mỹ , như ông Phạm bình Minh ( gửi 2 con) và ông Lê kiên Thành , con trai ông Lê Duẫn , gửi 2 con .
(Theo báo đảng ông Sơn có bằng TS tại LX và theo báo mạng thì lúc ở LX/Nga , ông làm nghề "đánh thùng" nghĩa là vét hàng thiết yếu ở LX và gửi về VN , một hình thức buôn lậu ) .
Nói thì nói cho vui , chứ nhân dân VN đã biết cái 'tỏng' (biết rõ ràng lắm rồi) của các quan : NÓI DZẬY MÀ KHÔNG PHẢI DZẬY hay NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO - vì đó là căn bịnh của phần lớn các quan ở VN đã được ông N.M.Thuyết mô tả trong bài viết 'Trí thức có trách nhiệm bày tỏ chính kiến của mình' .

No comments:

Post a Comment