Saturday, August 3, 2013

Những độc đáo của VN mà TG không có - có lẽ đều xuất phát từ 04 nguyên nhân chủ yếu sau .
1/HÀNG CHỤC NGHÌN GS, PGS (1), mỗi năm  chỉ có MỘT VÀI đăng ký phát minh sáng chế (PMSC) ở nước ngoài (chứng tỏ trình độ ko tương xứng với bằng cấp .-Tài) . . . năm 2011 chúng ta chỉ có năm SC, cho đến nay không có nữa . . . Phi-pi-pin là nước có trình độ gần chúng ta họ cũng có vài trăm SC/năm.
2/Cả nước ta bị một căn bệnh 'NÓI MỘT ĐẰNG LÀM MỘT NẺO '. . . nhưng nay thể hiện quá rõ, từ trong cơ quan, với hàng xóm , với việc quốc gia . . .
3/ Đáng báo động thứ hai . . . là CÁI ÁC LÊN NGÔI .
4/Điều thứ ba là ĐẠO ĐỨC SUY THOÁI . . . không chừa bất cứ một giới nào, kể cả những người tai mắt của XH. Đó là những chuyện rất không bình thường ở trong XH nước ta hiện nay – vẫn được cho rằng bản chất XH tốt đẹp hơn XH khác rất nhiều.
Nguồn : Gs Nguyễn Minh Thuyết: Trí thức có trách nhiệm bày tỏ chính kiến của mình .
(1) : GSTS Nguyễn văn Hiệu , từng nói công khai , 'dắt qua Liên Xô một con bò khi về được một tiến sĩ?' Có nghĩa NN đã cử nhiều người sang LX học để lấy bằng TS nhưng học lực kém, chỉ cần  lòng trung thành với đảng là đủ.

No comments:

Post a Comment