Saturday, August 3, 2013

QUÂN HỒI VÔ PHÈN
Thưa quí vị ,
Sao quí vị cứ bức xúc hay lên tiếng về câu nói cũa Nguyễn Thanh Sơn .
Hiện giờ các quan dính kết với nhau  vì sự SỐNG CÒN mà thôi ; chứ họ ko thống nhứt ý kiến về mọi quan điểm , do vậy mới có bài báo 'Trương Tấn Sang xây một mà Nguyễn Thanh Sơn phá mười' . Vì họ đang ở tình trạng mà ông bà mình nói ,  'quân hồi vô phèng', nghĩa là 'không ai bảo được ai' .
Vã lại , dân gian có câu , 'nói dzậy nhưng ko phải vậy' hay 'nói một đường , làm một nẻo' , đây là căn bịnh thâm niên cũa nhiều quan lớn mà ông Nguyễn minh Thuyết đã nói trong bài viết mới đây .
Xin nói nhỏ cho quí vị biết , 2 con cũa xếp cũa ông Sơn (Phạm bình Minh) du học tại Mỹ . Hai cháu nội cũa Lê Duẫn cũng vậy . Thông tin này có trên Wiki .

No comments:

Post a Comment