Saturday, August 3, 2013

Bài "Chũ nghĩa anh hùng trong văn chương" cũa Ng Hoàng Đức có đoạn :
." . . Anh dũng trong chiến trận, nhiều khi “nuôi quân ba năm dùng một giờ”, nhưng anh hùng trong đời thường là một quá trình dấn thân không ngơi nghỉ. . . Nước ta chiến đấu rất oai hùng, vẻ vang nghiêng ngửa năm châu, nhưng chúng ta vẫn nghèo, nghèo bậc nhất thế giới vì chúng ta quá thiếu anh hùng trong hòa bình.
Anh hùng trong hòa bình là gì? Trước hết là sống ngay thẳng cương trực, “có cứng mới đứng đầu gió”, thấy sao nói vậy, luôn luôn là bản chứng cho công lý. Nhưng người Việt lại mắc thói NÔ TÀI quá lâu, nên lúc nào cũng rút rát, ăn nói NHÌ NHẰN NƯỚC ĐÔI để chạy làng, vì thế ý tưởng sáng sủa trong đời sống cũng hiếm, mà công lý cũng chẳng trở thành lẽ sống của cộng đồng hay XH . . .
. . .Trong đời sống chúng ta nên giáo dục những đứa trẻ, hãy biết dũng cảm để nhận lỗi cho dù chỉ là việc đánh vỡ cái bát. Nếu con người không thật thà dũng cảm thì làm sao gia đình hạnh phúc và quê hương giầu có?
. . . Mấy nhà thơ cảm xúc của chúng ta vào trận bằng cái gì? Mấy vần thơ lèo tèo lao vào chiếu, giọng ẽo ợt ngân nga, tay múa ly rượu nhạt, vài người còn chưa uống xong tách chè nóng, bài thơ của họ đã đọc xong và đang đòi chuyển sang bài thứ ba.
. . . rồi sau đó tìm cách ẵm giải để chứng minh bản thân có tài năng xuất chúng siêu việt? Nhưng giá trị lớn của loài người như  TỰ DO , BÁC ÁI , BÌNH ĐẲNG , LẬP HIẾN , LỀ LUẬT , QUI TẮC SỐNG thì luôn lảng tránh. Và tự tuyên ngôn một lời đầu hàng ở ngay phút mở màn , “cơm áo không đùa với khách thơ”, thử hỏi tài năng thơ qui hàng giá áo túi cơm đó cỡ nào ?
. . .  Và một nước có cả triệu người đòi “lăn xả” vào chiến trường rượu thịt chiếu thơ, thử hỏi VH quốc gia còn nghèo hèn đến bao giờ nữa?

No comments:

Post a Comment