Wednesday, June 26, 2013

CHÂM NGÔN CŨA NAPOLEON .

        Anh Nguyễn Thông vừa viết :
". . . tôi xin nói lại cho các đồng chí tin tặc được rõ: Lời nói thẳng bao giờ cũng khó nghe, các cụ xưa chẳng bảo “trung ngôn nghịch nhĩ” đó sao, nhưng nên biết lắng nghe, hơn là thích ai đó rót cho những lời đường mật. . . ".
        Làm tôi liên tưỡng đến câu châm ngôn cũa hoàng đế Pháp Napoleon ; dĩ nhiên , ông nói bằng tiếng Pháp , chứ ko bằng tiếng Anh , như sau :
      The people to fear are not those who disagree with you, but those who disagree with you and are too cowardly to let you know. Tạm dịch : 'Người đáng sợ ko phải là những người ko đồng ý với bạn , mà là những người ko đồng ý với bạn và quá hèn nhát để cho bạn biết điều này . '
       Sau đây là vài châm ngôn khác cũa hoàng đế này .
       A picture is worth a thousand words. Tạm dịch : 'Một bức hình bằng 1000 lời nói' .
       Men are more easily governed through their vices than through their virtues. Tạm dịch :
'Dễ dàng khống chế (chi phối) một người bằng  dựa trên những  thói hư , tật xấu cũa y hơn là dựa trên những tính tốt cũa y' .
       As a rule it is circumstances that make men. Tạm dịch : 'Như là quy luật : thời thế tạo anh hùng' .

No comments:

Post a Comment