Thursday, January 11, 2024

 Cách đóng các tab (thẻ) trên trình duyệt Chrome.

Nhấp vào ô vuông, còn gọi là thanh Switch, ở bên phải của thanh địa chỉ (address bar). Những thẻ đang mở sẽ hiện ra. Nhấp vào ba chấm hay More và chọn Close all tabs.

No comments:

Post a Comment