Saturday, September 11, 2021

 Ý nghỉa của số 3

Số 3 rung động cùng nhịp với sao Jupiter (Sao Mộc) . Số này tượng trưng cho chủ nghỉa lý tưởng (idealism) , học vấn cao (higher education) , du lịch nước ngoài , và tôn giáo . 3 là số của sự lạc quan , di chuyển , sự bành trướng/mở rộng .

Một người hay thực thực thể chịu ảnh hưởng bởi số 3 nếu sanh vào ngày 3 , 12 , 21 , và 30 trong tháng . Người hay thực thể sanh ngày 3 được đánh dấu (stamped) bởi dấu ấn đặc trưng của số 3 . Củng như vậy đối với nhửng người sanh ngày 12 , 21 , và 30 trong tháng ,nhưng nhửng người này lại chịu thêm tác động của các số 12 , 21 , và 30 . Điều này củng đúng đối với tên cộng lại bằng 3 , 12 , 21 , và 30 .

Nhửng đặc điểm của số 3 sẻ định kỳ biểu lộ (periodically exhibited) bởi người hay thực thể số 3 , và sẻ tương tác với nhân cách của người hay thực thể đó theo nhiều cách khác nhau , tùy theo tuổi theo tử vi Tây phương của họ .

Nếu tuổi theo tử vi tây phương của bạn là :

Sagittarius (Nhân mảo) : Số 3 sẻ gia tăng cường độ cá tính /tính nết  (personality)  của tuổi này .

Gemini (Song nam) : Số 3 đôi khi đối nghịch với cá tính của tuổi này , nhưng , với cố gắng , có thể được dùng để cân  bằng với bản tính/bản chất/tính tình (nature)  của tuổi này .

Aries , Leo , Aquarius , Libra (Miên dương , Hải sư , Bảo bình , Thiên xứng ) : Số 3 sẻ hài hòa với cá tính của tuổi này .

Pisces , Virgo , Capricorn , Scorpio , Taurus , Cancer (Song ngư , Xử ngử , Nam dương , Hổ cáp , Kim ngưu , Bắc giải ) : Số 3 sẻ tương phản gay gắt với cá tính căn bản của nhửng tuổi này . Khi thỉnh thoảng nó xuất hiện trong cá tính của nhửng người này , tánh tình của họ sẻ bất thường , nếu so với cá tính thường ngày của họ ; và tánh tình này sẻ gây ngạc nhiên nhửng nhửng kẻ khác , và thường gây ngạc nhiên cho cả chính họ .

                                                                          

                                              TÍNH TÍNH CỦA NGƯỜI THUỘC NHÓM 3 

Định nghỉa sau đây của số 3 áp dụng cho người và thực thể  . Người số 3 đặt mổi hành động (ngay cả khi họ hướng dẩn sai/misguided và hành động này là tiêu cực) trên nền tảng của một lý tưởng lớn lao (great ideal)  . Họ coi trọng sự thật  (aim high for truth) , không gì ngoài sự thật sẻ thỏa mản họ , dù đó là việc tìm kiếm sự thật của một cuộc tình , tình bạn , nghề nghiệp , chính trị , hay tôn giáo . Họ không dể dàng bị đình hoản/trì hoản  (put off by)  bởi nhửng câu trả lời thoái thác/lẩn tránh (evasive) hoặc sự lừa dối (deception) , và họ có thể phát hiện ra (spot) một sự lừa dối (lie) , một sự bóp méo (distortion) , sự không thành thật/lương thiện (dishonesty) cách xa cả dặm . Một số người trong họ đạt được mục tiêu của sự thật , một số khác bị lạc đường/lạc hướng (misled) khi tin tưởng vào nhửng ảo tưởng của chính họ , nhưng họ không ngừng tìm kiếm . Người số 3 thì độc lập một cách mảnh liệt (fiercely) , tìm kiếm sự hoàn toàn tự do về phát biểu và di chuyển , và không thể bị ràng buộc (cannot be tied down) . Du lịch là một tất yếu tuyệt đối (absolute necessity) , qua việc đi cùng với nhửng người khác  để thăm viếng thế giới (mingling with others and seeing  the world) , qua việc học hỏi mọi thứ để sao có thể biết mọi đất nước và con người , mọi khái niệm về kiến thức (intellectual concept) , mọi triết học .

Họ có khuynh hướng nhìn vào khía cạnh tươi sáng của mọi việc , và sự lạc quan của họ có tính lây lan (contagious) . Ngay cả người thuộc tuổi Nam Dương (Capricorn) với ngày sanh là 3 sẻ gây sốc cho chính họ khi thỉnh thoảng họ có nhửng bộc phát của sự hoàn toàn lạc quan .

Bởi vì sự tìm kiếm sự thật đầy sáng chói này , người số 3 hoặc  là một kẻ theo chủ nghỉa hoài nghi (agnostic) , một kẻ vô thần , hay mảnh liệt dành hết /hiến dâng (intensely devoted) cho một nguyên tắc tôn giáo , ví dụ : nử tu , mục sư (ministers) , thầy tu /tăng (monks) , giáo sỉ Do thái (rabbi) , thầy tu (priests) . Tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc đời của người hay thực thể số 3 , dù cho tôn giáo đó được họ chấp nhận một cách nhiệt thành , cuồng tín hay bị họ từ chối một cách cay đắng (whether religion is fervently , fanatically accepted or bitterly rejected) . Thái độ của họ không bao giờ trung lập .

Sự thách đố về thể chất (physical challenge) truyền cảm hứng (inspires) cho người hay thực thể số 3 ; vì vậy thể thao đóng một vai trò quan trọng . Người số 3 với  ngôn ngử thẳng thắn/toạt móng heo sẻ gây sửng sốt (cho bạn) (shockingly blunt of speech ) , họ lại bộc trực/thật thà đối với một lổi lầm (candid to a fault) , và họ (cảm thấy) bị xúc phạm/ lăng nhục đối với sự lừa dối/trò hai mặt  dưới mọi hình thức (and outraged at duplicity of any kind) . Họ chân thật yêu mến súc vật (genuine love for animals) và có một khuynh hướng mạnh mẻ bảo vệ người bị áp bức (underdog human)  củng với sự tấm lòng trung thành/trung kiên mà họ đả bày tỏ với chó , ngựa và nhửng thú cưng khác của họ (the same loyalty they show to their dogs , horses , and other pets) . Họ có sự lảnh đạm/thờ ơ đặc trưng đối với quan hệ gia đình (a marked indifference to family ties) , và hôn nhân chỉ hạnh phúc khi được hoàn toàn tự do (marriage works only when freedom is total) . Người số 3 có liên quan /liên kết với nhửng thử thách về sức mạnh  thể chất (tests of physical strength) , cờ bạc , trò chơi may rủi , như ở các sòng bạc hoặc ở sàn của thị trường chứng khoán . Người hay thực thế số 3 sẻ đánh cá/cuợc hầu  như trên mọi thứ (take a chance or bet on just about anything) . Tính lạc quan sôi nổi của họ có tính lây lan gây khoái cảm (their bubbing optimism is delightfully contagious) .

Người hay thực thể số 3 thường biểu lộ một sự pha trộn không đều giửa một triết gia khôn ngoan và một anh hề vô tư lự (an odd blend of the wise philosopher and the happy-go-lucky clown) , đôi khi họ thiếu ý thức trách nhiệm . Một số nào đó trong các mục đích , giấc mơ , và tham vọng thì quan trọng (đối với họ) , một số khác thì tầm phào/hảo huyền /vớ vẩn (others are silly and frivolous) . Theo đuổi một nền giáo dục/học vấn là chuyện quan trọng (matters a great deal) đối với người số 3 , và họ cảm giác bị tan nát (they are crushed) khi họ bị từ chối vào một viện nghiên cứu (they’re denied the halls of higher learning)  vì bất cứ lý do gì . Họ sẻ trở thành  luật sư xuất sắc  , bởi vì sao Mộc (Jupiter) , đại diện bởi số 3 , thống trị  ngành  luật ./.

             (Dịch xong lúc 11:03 tối ngày 04-06-2010 , từ trang 230-232 của quyển Linda Goodman’s Star Signs) . 


No comments:

Post a Comment