Saturday, September 11, 2021

 Ý NGHĩA CỦA SỐ 8

Số 8 rung động với sao Thổ (Saturn). Nó tượng trưng cho sự khôn ngoan  học hỏi qua kinh nghiệm, sự ổn định, kiên nhẫn, và trách nhiệm. Số 8 cũng là số của an toàn  tài chánh, sự cẩn thận /đề phòng, sự hạn chế (restriction), tự chế và tự chủ (self-discipline and self-control). 

Một người hoặc thực thể chịu ảnh hưởng bởi số 8 nếu sinh vào ngày 8, 17, hoặc 26 trong tháng (các tên họ cộng lại bằng như vậy cũng chịu ảnh huởng bởi số 8) .

Số 8 tuơng tác với 12 con giáp (tuổi) trong tử vi tây phuơng:

- Capricorn (tuổi Nam dương): Số 8 sẽ gia tăng cường độ những cá tính của tuổi này. 

- Cancer (tuổi Bắc Giải): Số 8 đôi khi đối nghịch với tuổi này, nhưng với cố gắng, có thể cân bằng với bản tính tuổi này.

- Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus (tuổi  Song ngưu, Hổ cáp, Xử nữ, Thiên/Kim ngưu):  Số 8 hòa hợp tốt với các tuổi này.

- Aries, Libra, Gemini, Leo, Sagittarius, Aquarius (tuổi Miên dương, Thiên xứng, Song nam, Hải sư, Nhân mã, Bảo bình): Số 8 tương phản gay gắt với bản tính của những tuổi này. Thỉnh thoảng những đặc tính của số 8 xuất hiện nơi  người thuộc các tuổi này, tánh tình lúc đó của họ sẽ bất thuờng, nếu so với tánh tình thuờng lệ của nguời thuộc các tuổi  này; (những đặc tính này) sẽ gây ngạc nhiên nơi người khác, cũng như chính nguời số 8. 

    TÍNH TÌNH CỦA NHÓM SỐ 8 

Định nghĩa sau đây của số 8 áp dụng cho nguời và thực thể. Nguời số 8 trầm lặng (quiet), dè dặt (reserved), và nhút nhát. Họ tỏ ra không kiên quyết lắm (they don't obviously push ahead), nhưng từ từ và chắc chắn họ sẽ đi đến mục tiêu, và không gì có thể ngăn họ đạt đuợc tham vọng của họ. Sự nhút nhát và ít nói (reticence) là bình phong cho một nỗ lực cuồng nhiệt (intense drive) để đạt đỉnh cao trong nghề nghiệp (profession or career). Họ là thày giáo và nhà tư vấn xuất sắc, phần lớn họ có thể thành công trong hoạt động chánh trị đầy gai gốc (tough game of politics), mặc dù thỉnh thoảng cũng gặp thất bại (although now and then there's a sour apple in the barrel) – và họ vuợt trội (excel) ở bất cứ điều gì đòi hỏi kiên nhẫn và sự suy diễn thông minh (intelligent deduction).

Những nguời ảnh huởng bởi số 8 có thể có sức khỏe xấu khi thơ ấu, nhưng họ trở nên khỏe mạnh hơn khi truởng thành (maturity), và đàn ông và đàn bà số 8 thuờng sống lâu. Họ chịu khó (are willing) chờ đợi cho tới khi kế hoạch thành công, và họ dùng thời gian chờ đợi một cách khôn ngoan (wisely). Rất ít khi thấy nguời số 8 trì hoản (procrastinating of “goofing off”). Họ có một ý thức bẩm sinh (inborn sense) về bổn phận (duty) và trách nhiệm, (điều này) không cho phép họ có một thái độ bất cẩn (careless) đối với điều gì mà họ trông đợi. 

Phần lớn những nguời sanh duới ảnh huởng của số 8 thì đáng tin cậy (reliable) như cái đồng hồ to để đứng  (grand-father clock), và cũng ấm áp  gần gủi như cái mền bông (quilt) hay chăn bông (conforter) của bà nội/ngoại (grandma).

Họ giàu tính hài huớc (rich sense of humour), nhưng bạn phải canh chừng mới thấy đuợc, vì (điều này) rất khó thấy và không bao giờ lộ rõ (subtle and never obvious). Họ làm như  không để ý bất cứ điều gì (behave as if they don't care a peanut) mà mọi nguời nghĩ về họ, và họ cũng có vẻ không đón nhận các lời khen (be turned off by compliments), tuy vậy, trong nội tâm (inwardly) họ để ý/quan tâm rất nhiều đến những gì mà nguời khác nghĩ về họ, và nếu những lời khen này thành thật, họ bí mật đón chào chúng, mặc dù họ sẽ dấu niềm vui của họ, vì sợ rằng họ có thể bị xem là yếu đuối (be considered weak). Bị coi như yếu đuối chắc chắn  phải là điều cuối cùng mà họ muốn xảy ra (the very last thing they want to happen).

Dù cho  tác động của số 8, giống như tất cả số đơn (từ 1 đến 9)  của các ngày sanh, luôn luôn tuơng tác với con giáp (theo tử vi tử phuơng) của nguời đó, những đặc tính (traits) cuả số 8 không luôn luôn có mặt – mà   chỉ xuất hiện đôi khi (on occasion)  – thì  phần lớn nguời số 8 có những đặc  tính rất sâu sắc và mãnh liệt (very deep and intense natures) và sức mạnh nội tâm lớn lao (great inner strength). Những đặc tính trên thuờng đóng một vai trò quan trọng trong những biến cố của cuộc đời của nguời này (in life's drama), và nhiều phen là công cụ của Định Mệnh (instrument of Fate)  đối với kẻ khác. Họ có khuynh huớng tiến tới cuồng tín (fanaticism) trong tôn giáo, và họ sẽ bám chặt một cách kiên cuờng (relentlessly) vào điều mà họ tin tuởng, bất chấp mọi chống đối (in the face of all opposition). Họ có nhiều nguời yêu mến họ, nhưng cũng có nhiều kẻ thù sâu đậm ( bitter enemies) . 

Mặc dù nguời số 8 có vẻ (appear)  lạnh lùng và không thổ lộ tâm tình (cold and undemonstrative) với những nguời họ yêu và tin tuởng, nhưng họ lại có thể tỏ ra trìu mến trong  sự  bẽn lẽn (shyly affectionate) và nhiệt tình  hết lòng (warmly devoted). Họ thuờng cô đơn , và họ khát khao  (needing desperately) đuợc yêu , và họ có thể chấp nhận hy sinh lớn lao (great sacrifices) cho một lý tuởng , một tham vọng , hoặc cho những nguời trông cậy (depend)  vào họ . Dù đã lớn tuổi , họ vẫn trẻ trung ở diện mạo cũng như tánh tình (they grow younger in appearance  and behavior as they grow older) – ở  độ tuổi  50 , họ có dáng vẻ và hành động với sự trẻ trung hơn cả lúc họ 20 tuổi (they look and act younger at fifty than they did when they were twenty) . Họ có đòi hỏi cao (they're as demanding) đối với chính họ cũng như đối với nguời khác , nhưng dù cho họ có bày tỏ  tất cả thái độ  khôn ngoan và  truởng thành  (maturity) , tự-chủ (self-control) , và kỷ luật , quả tim của nguời số 8 vẫn cô đơn và khát khao (longing) , và họ cần biết rằng đeo đuổi hạnh phúc không phải là tội lỗi .

(Dịch xong lúc 11:26 sáng ngày 03/04/2010 từ trang 243-244 của quyển Linda Goodman's Star Signs).


No comments:

Post a Comment