Wednesday, August 11, 2021

a/ Số 13 không phải là xấu như nhiều người nghĩ. Người xưa nói rằng ai biết cách sử dụng số này sẽ có được quyền lực và sự phục tùng từ kẻ khác. 

b/ Số 13 dính liền đến quyền lực và nếu (quyền lực này) được dùng vào mục đích vị kỷ thì sẽ mang sự hủy diệt cho chính số đó. 

c/ Biểu tượng của số 13 là bộ xương, là thần chết, tay cầm lưỡi hái, đang tàn sát biết bao con người còn rất trẻ, đang chen lấn, giẫm/dẫm đạp lên nhau, tìm cách thoát thân về mọi phía, trên một cánh đồng cỏ mới mọc. 

d/ Số nầy cũng cảnh báo về chuyện không ai ngờ được lại sẽ xảy ra". Thích ứng để thay đổi nhẹ nhàng sẽ phát triển sức mạnh của số 13, và giảm thiểu mọi tiềm năng của tiêu cực . 

e/ Số 13 củng là số của đổi đời, để cho người ta có thể làm được điều hoàn toàn mới - mà trước đó không ai làm được . 

No comments:

Post a Comment