Friday, May 21, 2021

 Khoa Pug có tên thật là Nguyễn anh Khoa.


NGUYỄN = 7 

ANH = 155 = giữ nguyên

KHOA = 2571 = 15 = 6 

Công lại: 24 = cực kỳ may mắn .
No comments:

Post a Comment