Monday, August 3, 2020

Chụp trước cửa hàng Samsung tại TX Valley Fair ở SJ khi tôi và ông bạn già đi "xỉa răng cọp" * (window-shopping) TX này .
Lần đầu tiên tôi chụp selfie vì nếu chụp nguyên người sẽ giống bộ xương nên tôi chỉ dám chụp mặt thôi : nếu ko , trẻ con thấy sẽ khóc liền !!! .
* Nghĩa là đứng trước cửa tiệm mà ko bước vào vì ko đủ tiền để mua . (Trước 75 , gọi là xỉa răng cọp) .
Sản phẩm của Samsung ngang ngửa với Apple về giá cả nên chỉ dám ngó mà thôi .
Chụp ngày 3/8/2017 .

No comments:

Post a Comment