Monday, August 3, 2020

Quân y Việt-Mỹ trong chiến tranh
Ảnh 1 : hai lính quân y mang băng-ca vượt sông rạch ở tỉnh kiến Hòa , 40 dặm nam Sài Gòn . Họ thuộc một đơn vị VNCH chịu trách nhiệm khu vực trước đây sáu tháng thuộc SĐ 9 BB Mỹ .
Ảnh 2 : một bác sĩ Mỹ gấp rút đưa một thương binh * duy nhứt sống sót khi trực thăng rơi , tới một bv gần đó .
Ảnh 3 : một trực thăng CH-3C (của KQ Mỹ tương đương với Sikorsky HH-3E "Jolly Green" của HQ Mỹ) chở lính TQLC Mỹ tới một bv dã chiến ở Đà Nẳng .
Ảnh 4 : Thiếu úy Joseph Burn (trái) và TS 1 Wilford Hayden mang thuốc men để trị bịnh cho dân thường ở Ấp Cổ Cò ** trong vùng Châu thổ sông Cửu Long trong một chương trình quân y dân sự vụ năm 1963 .
* Có lẽ thuộc Nhảy Dù vì các y tá mang huy hiệu Nhảy Dù .
** Thuộc quận Cái Bè tỉnh Định Tường .
Dịch từ nguồn : Eyewitness history of the Vietnam war 1961-75 .

No comments:

Post a Comment