Monday, September 16, 2019

Sự thần phục - Sự cảnh giác (Submission and Caution)

Số 22 được tượng trưng bởi hình ảnh một NGƯỜI TỐT (Good Man) bị mờ mắt vì sự NGU DỐT (folly) của những kẻ khác, với một túi đeo lưng, đầy những sai lầm. Trên hình vẽ cho thấy người này có vẻ KHÔNG PHÒNG THỦ GÌ trước một con CỌP DỮ sắp tấn công hắn. Số này cũng cảnh báo về ẢO TƯỞNG (illusion) và HOANG TƯỞNG (delusion). Nó cho thấy một NGƯỜI TỐT(hoặc thực thể) đang sống trong THIÊN ĐƯỜNG CỦA KẺ NGỐC (Fool's Paradise)*, và tin tưởng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nó cho thấy một người ĐANG NẰM MƠ, chỉ thức dậy khi nguy hiểm bao quanh hắn, nhưng lúc đó thì QUÁ MUỘN. Nó cảnh báo về những SAI LẦM trong phán đoán, khi đặt lòng tin vào những kẻ KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY (those who are not trustworthy). Nếu 22 là ngày sanh, người này nên cẩn thận và luôn cảnh giác hay canh chừng (caution and watchfulness) trong những vấn đề về nghề nghiệp và cá nhân. Điều bắt buộc (karmic obligation) đối với người này phải tỉnh táo hơn, phải kiềm chế (curb) sự lười biếng về tâm linh, và phát triển hơn sự năng nổ về tâm linh – để thực hiện khả năng riêng (của mình) nhằm thay đổi sự việc, cũng như để ngăn ngừa sự thất bại bằng cách quyết tâm đạt được sự thành công (by simply ordaining success). Khi trách nhiệm cá nhân này được nhìn nhận, thực hành và cuối cùng được nắm vững, người mang số 22 sẽ làm chủ mọi sự kiện, không còn bị mờ mắt bởi sự ngu dốt của kẻ khác, và sẽ thấy ý tưởng và niềm mơ ước của mình được thực hiện. Bất cứ ai sanh ngày 22 cần phải đọc đoạn nói về số 4 và 8, bắt đầu ở trang 269.
(Dịch từ trang 258-259 của sách Linda Goodman's Star Signs*).
*A state of happiness based on a person's not knowing about or denying the existence of potential trouble (Một trạng thái hạnh phúc xảy ra khi một người ko biết gì hay từ chối sự hiện hữu của rối loạn tiềm tàng). Ví dụ : 
But anyone who thinks it will roll over and welcome back Bacardi is living in a fool's paradise./. 
                                 


No comments:

Post a Comment