Saturday, July 27, 2019

Ở San Jose có bs Hứa Thị Năm * , vừa giỏi (đông khách) vừa đẹp . Chồng cũng là bs cũng rất giỏi (cũng đông khách) và cũng đẹp trai. Nghĩa là một cặp vc rất xứng đôi vừa lứa và mở chung phòng mạch . 
* Có lẽ bà gốc Minh Hương , tổ tiên qua VN cách đây vài thế hệ . 
Dùng LTS , tôi phân tách tên của bà 
HỨA = 5 6 1 = 12 = 3
THỊ = 4 5 1 = 10 = 1
NĂM = 5 1 4 = 10 = 1
Vì 3 + 1 + 1 = 5 (nhỏ hơn 9) , nên ta phải dùng các số chưa thu gọn : 12 + 10 + 10 = 32 = MAY MẮN .
Sau đây là ý nghĩa của số này .
Số 32 - ý nghĩa của số này .
SỰ GIAO TIẾP (COMMUNICATION)
Số kép này có năng lực kỳ diệu để lay chuyển (sway) quần chúng như số 14 , có cùng sự giúp đỡ từ những người có quyền lực cao như số 23 . Cộng vào đó là khả năng tự nhiên để quyến rũ/lôi kéo (charm) với cách ăn nói thu hút như nam châm , và thật rõ ràng tại sao số 32 đôi khi được biết , khi hiện đại hóa biểu tượng của người xưa như "sự rung động của nhà chính khách" . Những phức tạp của quảng cáo , viết lách , ấn loát , radio , và truyền hình , tuy không phải là luôn luôn , nhưng thường thường là một sách mở đối với người mang số 32 , (họ) có khuynh hướng làm việc tốt dưới áp lực . Nhưng có lời cảnh cáo được ghi nhận trong giai điệu có vẻ hạnh phúc này . 32 là số RẤT MAY MẮN nếu người mà nó đại diện giữ vững hay không lay chuyển (inflexibly) những ý kiến và phán đoán riêng của họ trong cả hai vấn đề nghệ thuật và vật chất . Nếu không , những kế hoạch này sẽ bị làm hỏng bởi sự ngoan cố và ngu ngốc của kẻ khác .
Dịch từ Linda Goodman's Star Signs , trang 264 .

No comments:

Post a Comment