Saturday, July 27, 2019

Trần Bắc Hà: dù tên và ngày sanh đều rất tốt (số 15 và 19) nhưng vẫn có một kết cục bi thảm.

==
Cuộc đời của ông Trần Bắc Hà qua lăng kính LTS.

- Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
- Đức năng thắng số.

                              

Từng nghiên cứu LTS từ nhiều năm, tôi gần như chưa thấy ai có tên và ngày sanh đều RẤT MAY MẮN như ông Trần bắc Hà. Nghĩa là cuộc đời y toàn gặp những cơ hội thuận lợi, được bạn bè hay cấp trên giúp đỡ. Xin xem kỹ ý nghĩa của số 15 (tên họ) hay số 19 (ngày sanh).
Trần Bắc Hà (19 tháng 8 năm 1956 - 18 tháng 7 năm 2019).

I/ Phân tách tên của y. 
TRẦN = 4 2 1 5 = 12 = 3
BẮC = 2 1 3 = 6
HÀ = 5 1 = 6
Cộng lại : 3 + 6 + 6 = 15 = rất may mắn.
Sau đây là ý nghĩa của số 15.
PHÁP SƯ (THE MAGICIAN)
15 là số có ý nghĩa huyền bí (esoteric) sâu xa, của sự rung động của thuật giả kim (alchemy) qua đó tất cả ma thuật được bày tỏ (all magic is manifested). Số này cực kỳ may mắn và mang theo nó đặc tính làm say mê kẻ khác (essence of enchantment). 15 đi đôi với tài hùng biện, sự khéo ăn khéo nói, và những tài năng về âm nhạc, nghệ thuật, và kịch nghệ. Số này ban cho (bestows upon) người mang số này một tính khí bất ngờ/đầy kịch tính (dramatic temperament) và sự hấp dẫn/thu hút (charisma) cá nhân mạnh mẽ và kỳ lạ. Số 15 đặc biệt may mắn vì nhận được tiền, quà tặng , những giúp đỡ từ những kẻ khác, vì số này có sự thu hút mạnh mẽ đối với tính vị tha của người khác. Tuy nhiên, không hoa hồng nào lại không có gai, và người xưa cảnh báo rằng số 15 sẽ điều khiển những mức thấp của khoa huyền bí học (lower level of occultism) khi nó liên kết với số 4 hoặc 8. Những người như thế sẽ có thể dùng ma thuật (black magic), thôi miên, và sự dẫn dụ về tinh thần – để thực hiện mục tiêu của họ. Do đó, nếu 15 là ngày sanh, là tên cộng là 4, 13, 22, hoặc 31, thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng một số có thể thu nhỏ bằng 1, như số 10 hoặc 19. Nếu ngày sanh là 15, và tên bằng 8, 17, hoặc 26, thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng 6 hay 24. Nếu tên bằng 15, và bạn lại sanh ngày 4, 13, 22, và 31, bạn nên đổi tên thành 6 hay 24. Nếu tên bằng 15, và bạn sanh ngày 8, 17, hoặc 26, bạn nên đổi tên bằng 6 hay 24.
Ngoài sự cảnh báo trên, số 15 rất may mắn. Nếu bạn sanh ngày 15, và tên cũng bằng 15, bạn được ban cho khả năng mang hạnh phúc đến kẻ khác và đưa ánh sáng vào nơi tối tăm, với điều kiện là bạn không dùng tác động kỳ diệu và may mắn này cho các mục đích vị kỷ . / .
Dịch từ quyển Linda Goodman’s Sun Signs nơi trang 252-253.

II/ Vì y sanh ngày 19/8 nên y cũng chịu thêm tác động của số 19 (rất may mắn).
VUA CỦA THIÊN ĐÌNH (THE PRINCE OF HEAVEN)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable). Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời, và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời. Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10, mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10. Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (venture) cũng như trong cuộc sống cá nhân. Dĩ nhiên, nếu tên của bạn bằng 19, số này phải được xem xét cùng với ngày sanh, có thể là một số không may mắn. Không có gì là hoàn hảo trên đời này, nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa, số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại, mà bạn sẽ gặp trên đường đời.
Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 257.

TB. Dù y có tên và ngày sanh rất tốt nhưng cuối đời y đã chết trong nhà tù lạnh lẻo, do y ko chịu ăn uống để phản đối điều kiện giam giữ mà y hứng chịu. Trước khi bị bắt, y là chủ tịch của ngân hàng BIDV (NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ 2008-2016).

No comments:

Post a Comment