Cấm đánh đập trâu, bò, lợn từ ngày 01/01/2020. Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật chăn nuôi 2018, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.


Cấm đánh đập, hành hạ trâu, bò, lợn,… từ ngày 1/1/2020. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại chương V, mục 2 “Đối xử nhân đạo với vật nuôi”, quy định:
Điều 69. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi
Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
  • Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi;
  • Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh;
  • Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y;
  • Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.
Điều 70. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong vận chuyển
Tổ chức, cá nhân vận chuyển vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
  • Sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi;
  • Cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi;
  • Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.
Điều 71. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong giết mổ
Cơ sở giết mổ vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
  • Có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ;
  • Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi;
  • Có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.
Điều 72. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong nghiên cứu khoa học và hoạt động khác
Theo quy định, đối xử nhân đạo với vật nuôi phải tôn trọng, hài hòa với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa truyền thống và được cộng đồng xã hội chấp thuận.
(T/h)