Monday, July 23, 2018

Dù cố gắng rất nhiều nhưng Không Quân Mỹ đã ko thể biến miền Bắc Việt Nam thành thời đại đồ đá nhưng CSVN đã thành công khi biến VN thành thời đại đồ đểu !

No comments:

Post a Comment