Tuesday, July 17, 2018

Bị pháo 130 ly bắn ồ ạt vào vị trí đóng quân mà cứ tưởng đại bác 106 ly của TVX M-113 phe ta ! 
Lần đầu tiên đi chung với thiết giáp hành quân qua KPC , mấy ngày đầu đơn vị tôi chỉ đụng độ lẻ tẻ nên khinh địch . Sáng sớm ngày thứ tư , tụi tui bị pháo kích ồ ạt , long trời lở đất * : vì chưa bao giờ bị pháo kích như vậy nên tôi chửi thề : đ. mẹ , mấy thằng thiết giáp mới sáng sớm đã nổ súng sớm như vậy ( vì trên TVX M-113 có đại bác 106 ly) . Tôi không ngờ tiểu đoàn bị CSBV pháo bằng 130 ly (vì có lẽ khi đóng quân , an-ten tua tủa của máy truyền tin trên xe TVX M-113 và BCH của tiểu đoàn nên tiền sát viên pháo binh của VC trông thấy và pháo khá chính xác vào BCH tiểu đoàn) .
Sau khi pháo , bộ binh địch xung phong : theo tổ tam tam chế , cứ hai mang Ak-47 thì một mang B-40 .
Tuy nhiên , nhờ có đào hố kỷ lưởng và các đại đội đóng rải rác nên tụi tui chỉ bị thiệt hại nhẹ (chỉ có 1 số lính của BCH tiểu đoàn chết vì pháo ) và tổ chức phản công thắng lợi . Cũng vì nghĩ rằng bộ binh VNCH bị thiệt hại nặng sau khi bị pháo phủ đầu như vậy nên bộ binh địch đã tràn vào phòng tuyến của tụi tui và bị thiệt hại nặng do súng của BB và đại liên 12,7 ly và đại bác 106 ly của thiết giáp .
* Ở vùng bốn , súng lớn nhứt của vc là 81 ly , có bao giờ bị 130 ly như ở vùng 1, 2 , 3 đâu . Đạn 130 ly đào hố rất lớn (vì tỉnh Soài Riêng , KPC đất khô ráo , ko có ruộng nước như VN) vì sức công phá rất mạnh . Có một lính nằm cách tôi khoảng 15 m , bị bể đầu chết liền . Đúng là trời kêu ai nấy dạ !

No comments:

Post a Comment