Thursday, April 5, 2018

Mẹo vặt về iPhone có thể trị các trục trặc thông thường của iPhone .

Ấn và giữ phím Sleep trong vài giây cho tới khi thấy thanh trượt màu đỏ , hình 1 , hiện ra trên màn hình , tới đây bạn thanh này quét từ phải qua trái , để tắt iPhone . 

Kế đó , ấn và giữ phím Sleep cho tới khi thấy logo Quả Táo , hình 2 , hiện ra  . Bạn sẽ thấy trục trặc trước đó đã biến mất .


Press and hold the Sleep button for a few seconds till you see the red slider appear on the screen, swipe the slider to shut down your iPhone. And, press and hold the Sleep button again to restart your iPhone till the time you see the Apple logo.

No comments:

Post a Comment