Thursday, February 15, 2018

tết mậu thân tại huế , năm 1968 , tết mậu thân , 
https://www.youtube.com/watch?v=x5Xu_4U5rfQ&sns=fb

https://www.youtube.com/watch?v=EQeR3UCSOUY&sns=fb

No comments:

Post a Comment