Thursday, February 15, 2018

Cám ơn những bạn đã chúc mừng sinh nhật của tôi .
Thưa các bạn :
Từ trước 1975 , dù gia đình tôi rất giàu có cũng KHÔNG tổ chức mừng sinh nhựt của tôi . Có lẽ gia đình tôi chưa quen với văn hóa đó . Qua Mỹ năm 1994 , tôi cũng không tổ chức SN cho tôi hay chúc mừng SN của bạn bè hay bà con .
Chỉ có thời gian từ 1998-2001 , do dạy học nên học trò đã tổ chức mừng SN của tôi . Sau đó đến giờ , tôi không tổ chức SN cũng không chúc mừng SN của bà con hay bạn bè .
Vì tôi luôn quan niệm , ngày nào không gặp buồn phiền hay đau khổ thì ngày đó là ngày SN . Như vậy một năm của TÔI (hay BẠN) sẽ có NHIỀU ngày SN , chứ không chỉ có một ngày DUY NHỨT .

No comments:

Post a Comment