Wednesday, November 8, 2017

DÂN VIỆT GIỐNG NHƯ TRẺ EM NHÀ TRẺ NGỦ TRƯA .
KHÔNG BIẾT CHẾT LÚC NÀO VÌ TÉ VỞ SỌ . CHỤP  NĂM 1992 . 

No comments:

Post a Comment