Wednesday, October 25, 2017

- Để mở rộng tấm lòng như Phật , chúng ta phải chấp nhận vạn niềm vui và vạn ĐAU KHỔ (sorrow) . tr.10 .
- Tình yêu trong quá khứ chỉ là kỷ niệm . Tình yêu trong tương lai chỉ là tưởng tượng (fantasy) . Chỉ có Ở ĐÂY và giờ phút NÀY bạn mới có tình yêu thực sự (Only here and now can we truly love), .Trang 2 .
- Phần lớn đau khổ trên cỏi đời - gây ra bởi CHÚNG TA , tr. 3 .
- Ngay cả mất mát và phản bội có thể mang đến cho ta sự thức tỉnh (awakening) , tr.4 .
- Chiến thắng gây thù hận , thất bại gây đau khổ . Ng khôn cố gắng KHÔNG chiến thắng hay thất bại , tr.20 .
- Giờ nhớ lại những gì người khác đã làm tôi đau khổ * hay tổn thương (hurt or harm) , sợ hãi , xáo trộn (confusion) , và giận dữ ; và tôi đã chất chứa đau khổ này trong lòng đã lâu . Trong chừng mực mà tôi có được , tôi tha thứ cho họ - những ng đã từng làm khổ tôi . tr.144 .
(Tạm dịch từ : Buddha's Little Instruction Book) .
===
- Ai có 1 trăm tình yêu sẽ có 1 trăm đau khổ , ai có 1 tình yêu sẽ có 1 đau khổ và ai ko có tình yêu sẽ ko có đau khổ -- Lời Phật .
* Đau khổ (do 1 ng nào đó tạo ra cho bạn) giống như THUỐC ĐỘC ; nếu bạn ko quyết tâm xua đẩy nó khỏi tâm trí bạn , chính nó (chứ ko phải ng ấy) sẽ làm khổ bạn" -- Một triết gia , tôi đã quên tên .

No comments:

Post a Comment