Friday, October 13, 2017

CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG ,
TRĂM NĂM CÒN LẠI TẤM LÒNG TỪ BI .


Hình NGÀY XƯA THÂN ÁI của ông bà ngoại , các cậu dì và má tôi . Từ trái sang phải hàng đứng : mợ tư , mẹ tôi bồng con , mợ và cậu ba , con gái của ông 8 - em ông ngoại và dì năm . Hàng ngồi : có lẽ là Tín (con dì 3 Cho) , bà ngoại , cậu 7 và cậu Tâm , ông ngoại , và chị Ma-rỉ - con dì ba Cho , hiện sống tại Houston Texas , gần Thủy con gái đầu của cậu 4 .

No comments:

Post a Comment