Sunday, October 15, 2017

LƯƠNG Y TÁ MỸ LÀ BAO NHIÊU ?LƯƠNG BÌNH QUÂN CỦA Y TÁ LÀ 32.66 ĐÔ/GIỜ (LƯƠNG THẤP NHỨT CỦA Y TÁ CỘNG LƯƠNG CAO NHỨT VÀ CHIA HAI) TRONG KHI LƯƠNG BÌNH QUÂN CỦA CÁC NGHỀ KHÁC LÀ 22.01 ĐÔ/GIỜ .

CÙNG NGHÀNH NHƯNG MỨC LƯƠNG KHÁC NHAU DO CÔNG VIỆC (Y TÁ GÂY MÊ CAO HƠN Y TÁ THƯỜNG) VÀ DO KINH NGHIỆM , V.V... GIAO ĐỘNG TỪ 45 ĐẾN 95 NGÀN ĐÔ/NĂM . LƯƠNG BÌNH QUÂN CỦA HỌ GẦN 70 NGÀN . 

TIỂU BANG TRẢ LƯƠNG CAO NHỨT CHO Y TÁ NHỮNG NƠI KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH PHỐ TRẢ LƯƠNG CAO NHỨT CHO Y TÁ

Nguồn : http://nursesalaryguide.net/registered-nurse-rn-salary/

No comments:

Post a Comment