Sunday, September 3, 2017

Nhận xét sau khi xem lễ duyệt binh của TQ tại QT Thiên an Môn : họ Tập không khác gì một Hoàng đế La Mã cách đây trên dưới 2.000 năm , khi các century * răm rắp dàn chào - như robot ** - khi y đi ngang qua . 
Nhưng đế quốc TQ làm sao có thể so sánh với đế quốc La Mã với nhiều di sản để lại cho nhân loại trên mọi lãnh vực như kiến trúc , ngôn ngữ (tiếng La-tin, v.v..) , luật pháp - phần lớn luật pháp thế giới ngày nay dựa trên luật LM , v.v... 
* Mỗi century = 100 ng , khi xếp hàng tạo thành ô vuông mỗi cạnh 10 ng ; và 6 century đc chỉ huy bởi 1 centurion , tương đương với tiểu đoàn trưởng của binh chũng Dù hay TQLC của VNCH .
** Binh sĩ trong hàng quân đều xoay đầu khi xe của y đi qua . 
Tóm lại , lễ duyệt binh của họ Tập làm sống lại hình ảnh của 1 Hoàng đế La Mã , trừ những ng chưa bao giờ coi các phim như Ben-Hur , Gladiator , v.v...
Ảnh có tính minh họa : H1 : Putin duyệt hàng binh chào mừng 70 năm chiến thắng của LX trước Đức quốc xã ; H 2-3 , thời Đức quốc xã ; H4 , lính Đông Đức . No comments:

Post a Comment